Historien
Fossegrimen med dirigent Johan Enger, 1944
Fossegrimen med dirigent Johan Enger, 1944
Fossegrimen med dirigen Brakestad, 1973
Fossegrimen med dirigen Brakestad, 1973
Fossegrimen med dirigent Håkon Rusten, 1980
Fossegrimen med dirigent Håkon Rusten, 1980
Fossegrimen 60 år, med dirigent Sigmund Karlsen, 1984
Fossegrimen 60 år, med dirigent Sigmund Karlsen, 1984
Fossegrimen med dirigent Elisabeth Misvær, 1993
Fossegrimen med dirigent Elisabeth Misvær, 1993
Fossegrimen med dirigen Hilde Fagerbekk, 2012
Fossegrimen med dirigen Hilde Fagerbekk, 2012
Fossegrimen 2012
Fossegrimen 2012
Fossegrimen 90 år, 2014
Fossegrimen 90 år, 2014
2015
2015
2016
2016
Fossegrimen med dirigent Marius Steensby, 2016
Fossegrimen med dirigent Marius Steensby, 2016
2019
2019
2020
2020


Fossegrimen i et historisk perspektiv

(Oppdatert av Jacob Neuburger 07.01.2015)


Initiativtakerne til stiftelsen av Fossegrimen var Johan Tønsberg og Johan Enger. Stiftelsen av Fossegrimen blandet kor fant sted 4. mars 1924 på Fossum i Blaker. Formålet var den gang å være en kulturfaktor, og i en årrekke hadde koret følgende faste oppdrag: Synge på kirketrappa i Blaker på 17. mai, delta på sangerstevner, høsttakkefest i Blaker kirke, synge julen inn i Blaker og Sørum kirker, underholde ved en del arrangementer i bygda.


Det var i starten 35 sangere, og Johan Enger var dirigent i de 29 første år, og som sådan ble han betegnet som et naturtalent. Hans spesiale var tekstuttale. Øvelsene foregikk hjemme i stua til korets formann: Johan Tønsberg.


Johan Enger ble erstattet i to år fra 1934-36 av daværende skolestyrer på Rånåsfoss skole Marthinus Wiggen som også hadde en forkjærlighet til korsang.

Enger bodde i denne perioden i Oslo og fant ikke tid til å kunne pendle til Blaker på den tiden.


Året etter stiftelsen deltok Fossegrimen i sitt første sangerstevne. Året deretter arrangerte de selv sangerstevne, og til sammen overvar ca. 3000 mennesker dette. I de første 40 årene deltok koret praktisk talt i alle sangerstevner innen kretslaget. Fossegrimen har sunget i så og si samtlige kirker på Romerike.

Under krigen var interessen meget god, og mange ville være med. Det ble den gang sendt ut visse direktiver om hva som ikke burde synges, men påleggene hadde motsatt virkning. Koret la opp sitt program litt på grensen, og kanskje over det som var tillatt, og sangerne fikk gitt uttrykk for sin innstilling. I 1945 deltok koret i en sangerhyldest til Kong Haakon, som da var kommet hjem til Norge igjen. Sangertoget gikk fra Nytorvet til Slottet, hvor alle stemte i med Kongesangen. Et stort og uforglemmelig minne.


Korets dirigent, Johan Enger ble i 1954 tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Det samme året fylte Fossegrimen 30 år, og gjennomførte et stort og krevende program og deltok også i Den Nordiske sangfest i Oslo.

Det ble skrevet en omfattende historikk for Fossegrimens første 40 år, og listen over stevner og arrangementer er lang. Den historikken kan stå for seg selv.


Øyvind Brakestad overtok som dirigent i 1955. Han var en engasjert dirigent i hele 24 år, og bragte fiolinen med seg på øvelsene hvor han brukte buen som taktstokk. Han introduserte atonale klanginnslag for koret, og var også engasjert i den administrative driften av koret.


I 1962 fikk koret en del nye medlemmer fra Sørum Sangerlag, som var gått inn, og i en avisartikkel fra 1964 fortelles det at hver 3. øvelse ble holdt på Sørumsand.


Den tredje dirigenten som virket i mer enn 10 år var Sigmund Karlsen. Han var betegnet som en ung, ivrig og seriøs dirigent som la stor vekt på tonedanning. Det var i hans periode at Fossegrimen mottok Sørums kulturpris 1984, det året da koret fylte 60 år. Prisen ble overrakt av daværende kultursjef Kari Mangen med ordene ”mennesker trives sammen med Fossegrimen”.


I denne perioden var Fossegrimen også representert med flere medlemmer i Normannakoret, et kor som samlet medlemmer fra hele landet og som fikk sitt høydepunkt i 1985 hvor de reiste til de "norske statene" i USA med 42 korister hvorav 8 fra Fossegrimen.


Med Sigmund Karlsen ble Negro Spirituals introdusert i Fossegrimen. Koret arrangerte gjennom siste halvdel av åttitallet årlige blomstershow med sang. Koret har nå medlemmer fra alle kanter av kommunen.

Karlsen satte lista høyt og i april 89 holdt koret en større konsert i Blaker kirke med hjelp av en kvintett fra Kringkastningsorkesteret.

På avskjedskonserten for Sigmund Karlsen i april 1992 presenterte Fossegrimen en cabaretkonsert med hovedsolist Elisabeth Misvær og innslag fra Eidsvoll Ballettsenter. Denne konserten ble samtidig en velkomstkonsert for hovedsolisten som tok over som dirigent.

Elisabeth Misvær ble med koret inn i jubileumsåret 1994 hvor koret holdt en jubileumskonser i Bingsfossen ungdomskole den 23. april.


På årsmøtet i 1991 ble det vedtatt å endre koret sit navn til Fossegrimen- Sørum bygdekor.


I 1995 ble Marius Steensby  dirigent, han videreførte tradisjonene med nøye tekstuttale, atonale klanginnslag og tonedanning. Marius har siden sin avgang i 2002 vært musikalsk leder for The Real Choir med stor suksess. Han kommer tilbake til Fossegrimen høsten 2015 og tar koret til nye høyder. Julekonserten 2015, som så ut til ikke å bli noe av pga. dobbeltbooking av Blaker kirke, ble en kjempesuksess da man fikk svingt seg rundt og fylte Blaker samfunnshus på Bruvollen med over 300 publikummere som var med å lage en god førejulstemning.

Suksessen gjentok seg julen 2016 hvor koret igjen holdt konserter i Sørum kirke på en tirsdag og Blaker kirke påfølgende søndag. Forruten den fasten trioen som akkompanierte koret ble en strykerkvartett også brukt i Blaker kirke. Her ble kirken fylt til randen av publikum og flere måtte snu i døra. Rommerike blad ga koret terningskast 6 etter denne konserten.


Fra mai 2002 overtok Hilde Fagerbekk taktstokken.  Hun hadde bred erfaring med korarbeid.

Utdannet ved Trøndelag Musikkonservatorium 1987, med sang som hovedinstrument. Studert kordireksjon under Bjørn Moe. Dirigert kor siden 1985. Har arbeidet i Musikkskolen som vokalpedagog. Dirigert Strømmen Korforening og Lillestrøm damekor. Hun holdt på frem til 2007


Koret har på dette tidspunktet ca. 50 sangere, med stor aldersspredning, og en del kommer fra andre kommuner til øvelsene på Sørumsand. Repertoaret har alltid vært mangfoldig, og omfatter i dag: kirkemusikk, klassisk, negro sprituals, viser, folketoner, pop, jazz, blues og julesanger. 1997 og 1998 samarbeidet Fossegrimen med Hanne Krogh  på julekonsertene


I 2007 tok Susanne Arnesen over taktstokken. Med sin musikalske bakgrunn, unge sinn og temperemang ga hun koret et nytt pust og engasjement. Hun var en musiker på hel tid. Hun skriver egne viser som hun fremfører med sitt eget band, men koret fikk også gleden av å kunne synge hennes sanger. Musikere fra bandet var også med på konserter og dette preget koret i denne perioden. Hun avsluttet sin karriere med Fossegrimen i 2012 ved å ta koret med på en musikalsk oppsetting basert på Edvard Munch sitt kjærlighetsliv. Her sang koret sammen med Suasanne sine andre kor. Se forøvrig omtale om henne på hennes egen side her.

I hennes tid ble også tradisjonen med sommerkonserter i låven på Sørum prestegård en tradisjon og flere kor har vært med på dette som også har blitt korets sommeravslutninger med påfølgende sommerfest på gården.


Høsten 2012 tar Hilde Fagerbekk igjen over taktstokken. Pga. stor arbeidsmengde velger hun å legge ned damekoret Vapous som hun dirigerte på Nes og flere av damene velger å bli med henne til Fossegrimen. Ved sesongstart høsten 2012 blir koret igjen stort med over 50 medlemmer.

Hilde ledet koret også inn i jubileumsåret 2014 og  konsertversjonen av Jesus Christ Superstar ble satt opp med to konserter med nesten fulle hus i Nes kulturhus på høsten. Dette var i samarbeid med Nes Janitsjarkorps og solister. Selveste jubileumskonserten ble holdt  på låven på Sørum prestegård i juni hvor også korets vennskapskor fra Danmark(se under) var invitert til fest og sang. På Aalgår gård ble det festmåltid etter konserten og Sørum sin ordfører var også tilstede.


Koret har pleiet kontakten med Midtjyske kor  i Sørums vennskapskommune: Kjellerup, i Danmark. Og vi hadde gleden av å ha dem med oss på vårt 75års jubileumskonsert på Bruvollen. Vi deltok på deres 25-års jubileum, den 1. juni 2002 i Kjellerup.

De var igjen å besøkte oss i 2008. På våren 2011 tok igjen Fossegrimen turen over Skagerak for å hilse på sine venner og synge i sammen.

Våre danske venner feiret vårt 90 års jubileum sammen med oss på prestegården i Sørum i 2014 og det ble felles opptreden på låvekonserten dette året.

Ny tur til Kjellerup er planlagt i mai 2017 for å feire Midtjyske kors 40 års jubileum.