J. Enger

Johan Enger med koret i 1944Johan Enger

(f. 22.desember 1888 i Nes i Akershus, d. i en bilulykke i 1955).


Johan Enger var med å grunnlegge Fossegrimen sangkor sammen med sin nabo Johan Tønsberg i 1924. Han var helt fra begynnelsen koret sin dirigent helt til sin tragiske bortgang i 1955, utenom et avbrekk fra 1934 til 1936.

Enger var en aktiv mann innenfor korsangen på mange fronter. Gjengir her deler av et opprop som ble skrevet i hans minne for å samle in penger til Toneheim, folkeskole med musikk som hovedinteresse. Skolen ble stiftet i 1946 og lå på Mysen og Enger var en av ildsjelene for å få denne skolen opp. I 1972 ble skolen flyttet til Hamar hvor den fortsatt er i full drift.


JOHAN ENGERS MINNE

Opprop til Norges sangerslag medlemmer og venner.

Ved vår formann Johan Engers bortgang har vår organisasjon lidt et uerstattelig tap. Gjennom alle de 26 år Norges sangerlag har bestått har Johan Enger vært med i styret og de siste 17 år som formann. Med utrettelig og ukuelig mot kjempet han frem en rekke betydelige saker, som ikke bare Norges sangerlags medlemmer, men hele vårt lands folkelige musikkliv, har nytt godt av.

Av alle de saker Johan Enger kjempet for var  reisingen Toneheim folkehøyskole uten sammenligning hans hjertebarn nr. 1 og de lyktes.