Om koret

Fossegrimen blandakor er et amatørkor med tilhold på Sørumsand. Koret har over 40 engasjerte og dedikerte medlemmer, og vi har et humørfylt, sosialt og trygt miljø. Koret er politisk og religiøst nøytralt.

Forruten gleden av å synge sammen med andre, baserer vi oss på å kunne være et sosialt knutepunkt for våre medlemmer. Koret drives på dugnad av egne medlemmer.


Koret har en lang historie helt tilbake fra 1924 som vi er stolte av. Les mer om det i egen fane.


Vi holder korkafé to ganger i året, og tar gjerne på oss oppdrag av både offentlig og privat karakter så langt vi har kapasitet. Før jul holder vi vanligvis to julekonserter, en i Sørum kirke og en i Blaker kirke. 17. mai har synger vi vanligvis ifbm 17-mai arrangementet og i juni avholder vi sommerkonsert.


Vår dirigent Mari Moe har har en solid musikalsk bakgrunn, er dyktig og disiplinert, men har også evnen til å holde humoren ved like. Vårt repertoar består av alt fra viser og moderne pop/rockelåter til mer tradisjonelle og klassiske stykker.


Vi leier fine lokaler sentralt på Sørumsand, hvor vi øver hver mandag fra kl.18.45 til 21.15. Er du interessert i å bli med i koret, ta gjerne kontakt eller møt opp direkte på øvelse. Vi lover å ta deg godt imot!


Koret er medlem av Norsk Korforbund.


Vi er også å finne på Facebook, og Instagram der du alltid vil finne oppdatert informasjon om hva som skjer.