Korets historie

Fossegrimen 1944 med Johan Enger som dirigent


Historien om Fossegrimen kor


For at historien skal bli fullverdig og riktig er man avhengig av historiefortellere, tidligere medlemmer eller deres barn. Har du noe å bidra med, eller kjenner noen som har det så ta kontakt!

Det kan være gamle bilder fra konserter og andre aktiviteter, gruppebilder, historier, avisutklipp, gamle referater fra møter, regnskap ol. Alt er av interesse. Vi kan hente og har muligheter for scanning av materiale slik at vedkommende får det de besitter tilbake. Har du tips om noe eller noen, så kom med det også, så vil vi spore det opp. Koret har en historie fra 1924 og det må ligge mye matrielle rundt om i Sørum.


Les et sammendrag av Fossegrimen bygdekor sin historie skrevet i 2003. Sammendraget er redigert noe og det er lagt til nyere historie. Har du tips om noe eller noen, så kom med det også, så vil vi spore det opp. Koret har en historie fra 1924 og det må ligge mye materiale rundt om i Sørum.

Vi er interesserte i folk som kjenner kormedlemmer på bilde over og som kan gi en tilbakemelding om dette. Bilder og materiale fra før annen verdenskrig er av særskilt interesse.