M. Wiggen

M. Wiggen dirigerer Ullern skolekor i gamle Hammersborg  skole i Oslo før avgang til 17. mai toget i 1955. Foto:Bjørn Emil Borgen(elev ved Ullern skole).Marthinus Wiggen

(f. 13. juli 1906 på Viggja i daværende Børsa, nå Skaun kommune i Sør-Trøndelag, d. 22. mai 1964 i Oslo).


M. Wiggen var skolestyrer på Rånåsfoss skole 1935-1938.

Musikk var og ble hovedinteressen hans helt fra barne- og ungdomsåra av. Han lærte seg å spille flere instrumenter (fiolin, trekkspill, piano og orgel) og hadde grunnlagt et blandakor i hjembygden sin, Viggja (koret 'Våren'), alt på 1920-tallet. Det turnerte han med sommerstid hvert år til sin død i 1964.

Om musikk hadde vært et studiefag i mellomkrigstida, hadde han sikkert studert det. I stedet skrev han en avhandling om den talespråklige musikken i en sørtrøndsk dialekt. Korsang stod han særlig nær, og han hadde alltid kor å dirigere der han var og det ble nærliggende for ham å overta dirigentstokken i Johan Engers fravær.


Fra Rånåsfoss skole flytta han til Porsgrunn, da han 1938-1946 hadde undervisnings- (lektor-) og administrasjonsstillinger der, og i Oslo (koret 'Freidig', et kor (av mange håndverkere) i bydelen Sagene), der han fra 1946 til sin død var lektor ved Ullern skole. Han var medlem av Norsk lektorlags utvalg for utvikling av sang- og musikkfaget i den høgre skolen og som studiefag til lektoreksamen ved universitetet, studerte det samme i England med stipend fra Kirke- og undervisningsdepartementet i 1952 og 1958, og var medstifter (sammen med Ingeborg Kindem og Egil Nordsjø) og nestformann i Landslaget musikk i skolen. Han har skrevet en del som slike emner i musikkfaglige blad og tidsskrift og komponert en del for manns- og blandakor fra tidlig 1930-tall til sin død (utg. på Norsk musikkforlag), ikke minst tonesettinger til dikt av vennen og kollegaen Jakob Sande.

Kilde: Geirr Wiggen(sønn).