E. Misvær

E. Misvær dirigerer koret i forbibdelse med en oppsetning i samarbeid med Sørum leikaring. Se omtale (Avisutlikpp fra Inder Akershus blad 19.4.1993)Elisabeth Misvær

(f. i Bodø i 1956)


Elisabeth kommer fra en musikalsk familie og opptrådte tidlig med sin far.

Det ble musikken som ble hennes liv, også i voksen alder og hun

er utdannet sangpedagog og jobbet ved den kommunale musikkskolen i Nannestad da hun kom i kontakt med Fossegrimen under et kurs hun holdt. Hun var med å synge og var solist under avskjedskonserten til Sigmund Karlsen før hun selv tok over dirigentstokken i 1992.

Elisabeth er utdannet ved musikkkonservatoriet i Wien og ved Norges musikkhøyskole i Oslo.

Hun har bred dirigenterfaring og var lektor ved Lillestrøm videregåendeskole fra 1994-2000 hvor hun underviste hovedsakelig i sang og dirigerte skolekoret før hun flyttet tilbake til sin fødeby. Her har hun frem til i dag vært toneangivende innenfor kulturlivet og ikke minst innenfor musikkutdanningen i distriktet.

Som sopransanger har hun spredt sin kunst som solist, i sammen med trioen Opera Nordpå og med andre sangere og musikere.

Hun har vært lektor ved Bodø vgs. og førstelektor ved Høgskolen i Bodø(i dag Universitetet i Nordland). I dag er hun rektor ved kulturskolen i Bodø hvor hun får videreført sine kunnskaper til den kommende generasjon musikere i landsdelen.


Hennes tid i Fossegrimenvar var preget av stort engasjement og sier selv at det gode miljøet og kormedlemmenes entusiasme ble en del av drivkraften for henne her.

Hun fikk også være med på koret sitt 70 års jubileum som kjente og mindre kjente musikere var med på å prege sammen med koret.