Jon Berg Eriksen

Jon Berg Eriksen er en av landets yngste profesjonelle dirigenter, og han er også en habil sanger, i ensembler og som solist. Han har alltid hatt en stor bredde i sjangre, men har en forkjærlighet for romantisk musikk og tidlig jazz.


Han fullførte i juni 2018 en fireårig bachelor i korledelse ved Norges Musikkhøgskole. Som dirigent har han opparbeidet seg rikelig erfaring tross ung alder, og oppleves som direkte, imøtekommende og trygg. Han er en naturlig pedagog med høy kompetanse og godt humør.


Han har de siste årene hatt fokus på å jobbe med like stemmer, særlig mannsstemmer, og gjennom arbeid med blant annet Tre Skjeggete Menn, Sandvikens Mandskor og Drøbak mannskor fått mye kjennskap til hva som skaper en helhetlig og korklang, med unge så vel som med eldre stemmer.


Han har også virket og virker som sangpedagog, og har undervist i dirigering/korledelse som vikarlærer på videregående ved Oslo By Steinerskole.


Han er nå også i gang også med å bygge seg opp et repertoar av egne arrangementer og originalskrevet musikk for kor.


Kontaktperson: Trond Løfsgaard,  tlf.92684472,  e-mail: trond@fossegrimenkor.no

Webansvarlig:Birgitte Fremstad, e-mail: birgitte@fossegrimenkor.no   

Fossegrimen blandakor ©2018