H. Rusten
Koret med Håkon Rusten, 1980

Fossegrimen 1980 med Håkon Rusten som dirigent
Håkon Rusten


Dirigerte koret i 2 år fra 1979 til 1980

Kontakt:

Leder: Trond Løfsgaard, tlf. 92684472, e-post: trond@fossegrimenkor.no

Webansvarlig: Pernille Henriksen, e-post: pernille@fossegrimenkor.no

Fossegrimen blandakor ©2018