H. Rusten
Koret med Håkon Rusten, 1980

Fossegrimen 1980 med Håkon Rusten som dirigent
Håkon Rusten


Dirigerte koret i 2 år fra 1979 til 1980