Om koret

Fossegrimen blandakor er et amatørkor med tilhold i Sørumsand, og har over 40 medlemmer. Kormedlemmene er engasjerte og dedikerte, og vi har et humørfylt, sosialt og trygt miljø. Koret er politisk og religiøst nøytralt. Forruten gleden av å synge sammen med andre, baserer vi oss på å kunne være et sosialt knytepunkt for våre medlemmer. Koret drives på dugnad av egne medlemmer.


Koret har en lang historie helt tilbake fra 1924 som vi er stolte av. Les mer om det i egen fane.


Vi holder kor-kafé to ganger i året, og tar gjerne på oss oppdrag av både offentlig og privat karakter så langt vi har kapasitet. Før jul holder vi to julekonserter, en i Sørum kirke og en i Blaker kirke. 17. mai har vi også tradisjon med å synge på kirketrappen. I juni holder vi Sommerkonsert.


Vår dirigent Jon Berg Eriksen har har en solid musikalsk bakgrunn, er dyktig og disiplinert men har også evnen til å holde humoren vedlike. Vårt repertoar består av alt fra viser og moderne pop/rockelåter til mer tradisjonelle og klassiske stykker.


Vi leier fine lokaler i Misjonshuset i Sørumsand hvor vi øver hver mandag fra kl.18.45 til 21.15. Er du interessert i å bli med i koret, ta gjerne kontakt eller møt opp direkte på øving.


Koret har pleiet kontakten med Midtjyske kor  i Sørums vennskapskommune  Kjellerup, i Danmark.


Koret er medlem av Norsk Korforbund.


Vi er også å finne på Facebook, der du alltid vil finne oppdatert informasjon om hva som skjer.


Kontaktperson: Trond Løfsgaard,  tlf.92684472,  e-mail: trond@fossegrimenkor.no

Webansvarlig:Birgitte Fremstad, e-mail: birgitte@fossegrimenkor.no   

Fossegrimen blandakor ©2018